Project Management

Drukuj

Szereg czynności organizacyjnych i działań zmierzających do osiągniecia z góry założonego celu określamy mianem projektu. Jest to uproszczona definicja, przytaczana w potocznym rozumieniu zagadnienia jakim jest projekt. Rozwinięcie definicji projektu odnosi się bowiem do szeregu złożonych działań - procesów podporządkowanych ramom czasowym, oraz skończonym zasobom.

Realizację projektu opisują etapy:

Metodyka prowadzenia-zarządzania projetem zależy przede wszystkim od obszaru, jakiego projekt dotyczy i w dużej mierze jej właściwy wybór wpływa na przebieg i efektywność całego procesu realizcji projektu.   Wyróznić należy metodyki kaskadowe oraz tzw. metodyki zwinne. 

W procesie prowadzenia-realizacji projektów niezwykle istotny jest dobór właściwej metodologi prowadzenia projektu. Jej właściwy wybór może deydować o tym czy wszystkie cele zostaną osiągnięte i projekt się powiedzie.

Z procesem zarządzania projektami nierozerwalnie zwiąane jest pojęcie ryzyka. Niezmiernie istotną rolą prowadzącego projekt, jest "dalekowzorczność" i właściwa ocena prawdopodobieństawa wystąpienia ryzyka. Należy, jak tylko to jest molżliwe, być przygotowanym na trudności, jakie mogą się pojawić w trakcie relizacji rojektu. Być przygotowanym, to znaczy mieć zdefiniowane schematy reakcji, jakie należy podjąć by zminimalizować, zniwelować, względnie zaakceptować pojawiające się ryzyko. Zarządzanie ryzykiem, podobnie jak zarządzanie zmianą w projekcie jest pojęciem złożonym, wymagającym metodologicznego podejścia w przypadku wystąpienia.